Augustenborg projektet, virker i 2 år omkring 1990. Høje afgifter på den strøm gasmotoren ved Augustenborg Fjernvarmeværk afsatte til opstillingen umuliggjorde fortsat drift, og anlægget nedlægges.

 

Augustenborgprojektet udført af Teknologisk Institut i Århus og http://www.ide-tech.com/ se

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: http://www.xqw.dk/work/FG22/okt/Augustenborg-filer/image009.jpg

 

Energioverførsel i dampe: Vand koger ved -2 c’ med energiafgivelse i faseovergangen, når en del af vandet i kogekar overgår til is. Dampe øges i tryk via vanddampturbine og kondenserer ved, at koge dampe i en fordamper ved f.eks. 3 c’  f.eks. isobutan til en turbokompressor eller alternativt en varmepumpeopstilling omkring en kølehuskompressor, som virker ved ammoniak.

Princippet i energioverførsel via dampe.. Vanddampe kondenserer via en varmeveksler og koger et kølemiddel i en fordamper på en varmepumpe se

 

 

Augustenborg Fjernvarmeværk og indsø hvor vand blev pumpet til varmeværket, og slosh ice blev pumpet retur se.

 

Fra guldminer i Sydafrika hvor der produceres slosh ice, for køling af dybe miner, hvor energi fra fryseprocessen afblæses til luften se 

 

 

 Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: image003~3.png

 

Is frembragt ved ”kogning” under absolut vakuum se

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: sde~2.png